Prezentující

Petr Mára

Petr MáraOd roku 1994 používá počítače Mac a jeho vášeň pro tuto technologii mu umožnila strávit řadu let v pozici šéfredaktora serveru Mujmac.cz, kde denně přinášel novinky a uživatelské tipy pro uživatele počítačů Mac. Od roku 2005 se zaměřuje na pomoc lidem při práci s Apple produkty a jeho kurzy se zaměřují jak na základy Mac OS X, tak na kreativní aplikace jako iLife či iWork nebo na používání iPadu. Od roku 2009 spolupracuje se společností Apple a je certifikovaným IT, Sales a Education trenérem. A právě využití iPadu ve vzdělávání je téma, které jej v posledních dvou letech nejvíce naplňuje a umožňuje mu spolupracovat s českým education týmem.

Mgr. Lenka Říhová

Mgr. Lenka Říhová Člověk, kterého hodně baví propojování lidí ve smysluplných projektech a vzájemné inspiraci. Speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity iSEN, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, které tuto problematiku zpřístupňují odborné i rodičovské veřejnosti, Apple Proffesional Develompent Consultant – lektor pro učitele.  Člen skupiny aktivních pedagogů GEG ČR – Učte s námi a člen Rady starších Metodického portálu, místa pro sdílení zkušeností a inspirace mezi učiteli.

Iva Jelínková

Iva Jelínková Pedagog působící ve Speciální škole v Poděbradech  také jako ICT koordinátor a metodik. Zakládající člen komunity iSEN a propagátor využívání iPadů ve speciálním školství. Spolutvůrce a recenzent metodických materiálů kurzů o využívání iPadů pro speciální vzdělávání a komunikaci,  certifikovaný lektor a od roku 2012 také Apple Proffesional  Development Consultant. Členka Rady starších Metodického portálu RVP, virtuálního prostoru pro sdílení, inspiraci a zkušenosti učitelů. Zapálených člen neformální skupiny pedagogů GEG ČR – Učte s námi, setkávajících se na reálných i virtuálních místech, kteří spolu sdílejí nápady, náměty a názory nejen pedagogické

Petra Boháčková

Petra Boháčková Učitelka fyziky, angličtiny a environmentální výchovy na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích. Na škole působí jako koordinátorka environmentální výchovy a také jako koordinátorka programu Ekoškola. Stejně jako její kolega a kamarád Bohuslav Hora pracuje také ve skupině GEG ČR a ve skupině Učte s námi.

Mgr. Bohuslav Hora

Mgr. Bohuslav Hora Učitel českého jazyka a literatury, dějepisu a informatiky na Základní škole Planá nad Lužnicí, v současné době také ICT koordinátor a zástupce ředitele. Pracuje ve skupině GEG ČR  – pomáhá učitelům se zaváděním produktů firmy Google do výuky, společně s dalšími aktivními učiteli sdílí svoje zkušenosti ve skupině Učte s námi.

Jan Jílek

Jan JílekVelký fanoušek společnosti Apple a 24U, který se zabývá využití Apple technologií ve výuce přes 5 let. Má za sebou přes 200 seminářů na využití iPadů ve výuce a na summitu představí co vše firma 24U může školám nabídnout a s čím pomoci.

Hanka Šandová

Hanka Šandová

Hanka Šandová, Gymnázium Jana Keplera Praha 6
Učitelka informatiky na nižším i vyšším gymnáziu. Vede nepovinný předmět IT klubovna se zaměřením na robotiku, hravé programování, 3D modelování a 3D tisk.
V rámci Lipnické buňky projektu Jednoty školských informatiků podporovaného Google, se aktivně podílí na pořádání workshopů nejen pro členy, ale i pro další zájemce z řad učitelů.

Štěpánka Baierlová

Štěpánka Baierlová Mgr. Štěpánka Baierlová SOŠ pro administrativu EU, Praha
V současné době pracuji jako učitelka matematiky, informatiky a programování na SOŠ v Praze. Již 15 let se věnuji vzdělávání dospělých a pomáhám jim s integrací digitálních technologií do výuky. Ráda zkouším ve výuce nové věci a mou srdeční záležitostí je robotika, speciálně programování LEGO robotů, kterému se společně se svými studenty věnujeme v robotickém kroužku při SVČ v Sušici.

Miroslav Staněk, Ph.D.

Miroslav Staněk, Ph.D. Po celou dobu mých studií i mé dosavadní pracovní praxe se vždy v mé práci snoubí zájem o “přírodní vědy a techniku” s problematikou “lidského přístupu” k této oblasti. (Nejvíce mne pak vždy zajímaly filosofické otázky metafyziky, noetiky a metodologie – co je základem lidského poznání přírody, jakým způsobem v lidské mysli vzniká percepce přírodovědných zákonitostí, kde začíná a končí oblast „vědeckosti“ a jistoty v poznání, odkud se v přírodě zákonitosti berou, a jak to, že se vůbec v našich hlavách dají (někdy i racionálně) zobrazovat a nadto i vystavět teoretické rámce…) V současné době působím ve sféře školství, neboť věřím, že zmíněné „velké filosofické“ otázky noogeneze lidstva se dají nahlížet také sledováním vývoje poznání jednotlivce – žáka.

Neustále se ptám (a učím žáky ptát se) z jakých (často mylných) předpokladů v poznávání vycházíme, kde začíná a končí oblast naší poznávací jistoty, kde jsou hranice “vědeckosti” v lidském poznání světa, z jakých „zdrojů“ můžeme při našem učení o světě čerpat a jakých „autorit“ se v poznávacím procesu můžeme dovolávat.

Právě pro zevrubnější pochopení posledně jmenovaných otázek se věnuji také tématům spojeným s fenoménem tzv. digitálního barbarství, digitální demence a obecně změnám hodnotového systému společnosti, které se projevují v návaznosti na probíhající vědeckotechnickou informační revoluci.

Mgr. Eva Dvořáková

Eva Dvořáková

Učila jsem na základní škole, pak na střední pedagogické škole matematiku, výpočetní techniku, pedagogiku a vedla pedagogickou praxi. Nyní se věnuji několik let vzdělávání pedagogických pracovníků. Jsem nejen lektorkou, koordinátorkou, ale i mentorkou pro učitelky či skupinu vyučujících, kteří pro svou výuku využívají různé moderní pomůcky (interaktivní tabule, odpovědní systémy, interaktivní boxy, tablety, aj.). Specializuji se i na práci v prostředí interaktivních softwarů, tvorbu interaktivních materiálů a jejich využití ve výuce od mateřských po vysoké školy.

Tereza Havránková

Tereza Havránková

Mgr. Tereza Havránková je doktorandkou katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá využitím iPadů ve vzdělávání, především pak ve výuce jazyků.

Mgr. Miroslav Alexovič

Miroslav Alexovič

Učiteľ informatiky, anglického jazyka a telesnej výchovy na ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné. Školský IKT koordinátor, Apple Professional Development Trainer

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Janka Sudzinová

Učiteľka, ZŠ Dargovských hrdinov, aprobácia anglický jazyk, biológia