Summit 2013

Učitelský summit 2013

Čtvrtý učitelský summit pořádaný firmou 24U byl zaměřený na progresivní metody ve výuce. Konal se opět v prostorách mezinárodní školy International School of Prague v Praze Nebušicích pod vedením zkušených moderátorů a lektorů.

Můžete se podívat na zajímavá videa z tohoto summitu zde.

Účastníci z celé republiky z řad učitelů a ředitelů měli možnost získat aktuální informace a zkušenosti z využití moderních technologií ve školách, a to jak základních, středních, vysokých, tak i speciálních.

Summit měl za cíl prezentovat technologie a jejich nejlepší využití. Podpořil také výměnu zkušeností z praxe českých škol.

Mezi přednášejícími byl i Srini Swaminathan, zástupce organizace Teach for India, snažící se o rovný přístup k prvotřídnímu vzdělání v celé Indii. Soustředí se především na děti studující ve školách umístěných v komunitách s relativně nízkými příjmy. Pro všechny účastníky summitu byla Sriniho přednáška jistě zajímavou zkušeností.

Summitu se zúčastnily i lektorky ze sdružení iSen, speciální ZŠ v Poděbradech a ZŠ z Liberce a speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené, SPC. Proto zajímavých informací bylo mnoho a každý si jistě našel něco k využití ve své praxi.

Děkujeme všem účastníkům za čas a ochotu učit se novým věcem a těšíme se opět na viděnou.


Fotografie z Učitelského summitu 2013 naleznete zde.

Přečtěte si, co se napsalo o Učitelském summitu 2013