Prezentující

Petr Mára

Petr MáraOd roku 1994 používá počítače Mac a jeho vášeň pro tuto technologii mu umožnila strávit řadu let v pozici šéfredaktora serveru Mujmac.cz, kde denně přinášel novinky a uživatelské tipy pro uživatele počítačů Mac. Od roku 2005 se zaměřuje na pomoc lidem při práci s Apple produkty a jeho kurzy se zaměřují jak na základy Mac OS X, tak na kreativní aplikace jako iLife či iWork nebo na používání iPadu. Od roku 2009 spolupracuje se společností Apple a je certifikovaným IT, Sales a Education trenérem. A právě využití iPadu ve vzdělávání je téma, které jej v posledních dvou letech nejvíce naplňuje a umožňuje mu spolupracovat s českým education týmem.

Mgr. Lenka Říhová

Mgr. Lenka Říhová Člověk, kterého hodně baví propojování lidí ve smysluplných projektech a vzájemné inspiraci. Speciální pedagog, zabývající se využitím tabletů pro vzdělávání dětí s postižením a propojením iPadů a alternativní komunikace. Iniciátorka vzniku komunity iSEN, platformy pedagogů, rodičů a dalších odborníků, kteří sdílejí zkušenosti v této oblasti. Autorka vzdělávacích kurzů, které tuto problematiku zpřístupňují odborné i rodičovské veřejnosti, Apple Proffesional Develompent Consultant – lektor pro učitele.  Člen skupiny aktivních pedagogů GEG ČR –Učte s námi a člen Rady starších Metodického portálu, místa pro sdílení zkušeností a inspirace mezi učiteli.

Tomáš Kováč

Tomáš KováčJsem certifikovaným Apple Professional Development (APD) lektorem se zaměřením na iPady ve školství. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu OU (1. st. ZŠ – specializace Dramatická výchova), pokračoval jsem ve studiích Dramatické výchovy na JAMU. Učil jsem 2 roky jako asistent na PdF OU v oboru Dramatická výchova. V roce 2009 jsem nastoupil na ZŠ v Nové Bělé jako učitel pro 1. stupeň. Již od začátku jsem využíval vlastní iPhone jako didaktickou pomůcku (edukační aplikace). Od září 2012 každý žák mé třídy využívá iPad (1:1) téměř v každém předmětu.

Mgr. Daniel Preisler

Mgr. Daniel Preisler Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity v Hradci Králové, obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Je specialistou na využívání informačních technologií v oblasti školství. Patří k jedněm z prvních propagátorů interaktivní výuky v České republice. Je spoluautorem portálu veskole.cz, který je zaměřen na interaktivní výuku. Inicioval vznik a stal se spoluautorem prvních interaktivních učebnic v ČR.
V současné době pracuje jako ředitel Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice. Škola je od roku 2000 zaměřena na aktivní využívání informačních technologií ve výuce. Interaktivní tabule, digitální učební materiály, žákovské notebooky v modelu 1:1 (každý žák ve třídě má k dispozici svůj notebook po celou dobu výuky, ale i na domácí přípravu) a čtyři roky i tablety tvoří neoddělitelnou součást moderní výuky na této škole.

Naše školní motto: „Dobrou školu nedělá moderní technika, ale učitelé, kteří ji používají.“

Iva Jelínková

Iva Jelínková Pedagog působící ve Speciální škole v Poděbradech  také jako ICT koordinátor a metodik. Zakládající člen komunity iSEN a propagátor využívání iPadů ve speciálním školství. Spolutvůrce a recenzent metodických materiálů kurzů o využívání iPadů pro speciální vzdělávání a komunikaci,  certifikovaný lektor a od roku 2012 také Apple Proffesional  Development Consultant. Členka Rady starších Metodického portálu RVP, virtuálního prostoru pro sdílení, inspiraci a zkušenosti učitelů. Zapálených člen neformální skupiny pedagogů GEG ČR –Učte s námi, setkávajících se na reálných i virtuálních místech, kteří spolu sdílejí nápady, náměty a názory nejen pedagogické

Jan Jílek

Jan JílekVelký fanoušek společnosti Apple a 24U, který se zabývá využití Apple technologií ve výuce přes 5 let. Má za sebou přes 200 seminářů na využití iPadů ve výuce a na summitu představí co vše firma 24U může školám nabídnout a s čím pomoci.

Jakub Syrový

Jakub SyrovýNa Mezinárodní škole v Praze pracuji již 10 let. Posledních 7 let jako správce sítě. Od začátku našeho programu 1to1 se snažím vytvořit stabilní bezdrátovou síť pro potřeby našich studentů. Každý den se potýkám s výzvou pokrytí všech částí školy a zajistění připojení pro všechny. Každý den pro mě představuje výzvu zda se všechny naše zařízení připojí a vše bude fungovat tak jak má.

Mgr. Libor Klubal

Libor KlubalLibor je učitel matematiky, informatiky a také programování na ostravském Wichterlově gymnáziu, kde působí také jako ICT koordinátor a zástupce ředitele. Momentálně spolupracuje se školami při zavádění iPadů do českých škol a provozuje portál pro učitele iPadvetride.cz. Od roku 2011 je oficiálně certifikovaný jako lektor pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství. Společnost Apple ho v roce 2013 ocenila titulem Apple Distinguished Educator a stal se tak členem mezinárodní komunity učitelů inovativně pracujících s Apple technologiemi.

Od roku 2014 působí jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, kde vyučuje předmět Informační technologie ve vzdělávání. O možnostech využití iPadů ve školách přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí.

Bohuslav Hora

Bohuslav Hora Učitel českého jazyka a literatury, dějepisu a informatiky na Základní škole Planá nad Lužnicí, v současné době také ICT koordinátor a zástupce ředitele. Pracuje ve skupině GEG ČR  – pomáhá učitelům se zaváděním produktů firmy Google do výuky, společně s dalšími aktivními učiteli sdílí svoje zkušenosti ve skupině Učte s námi.

Petra Boháčková

Petra Boháčková Učitelka fyziky, angličtiny a environmentální výchovy na Základní škole Dr. E. Beneše v Praze 9 – Čakovicích. Na škole působí jako koordinátorka environmentální výchovy a také jako koordinátorka programu Ekoškola. Stejně jako její kolega a kamarád Bohuslav Hora pracuje také ve skupině GEG ČR a ve skupině Učte s námi.

Vojtěch Gybas

Vojtěch GybasVojta vystudoval Speciální pedagogiku pro učitele a dvouleté studium Koordinace v oblasti ICT technoloogií. Již třináctým rokem učí v základní škole speciální v Bruntále. Na škole působí zároveň jako koordinátor v oblasti ICT. Je autorem projektu www.ipadvevyuce.cz, ve kterém se snaží aktivně využívat nejmodernější technologie v základní škole speciální a probouzet u svých žáků nové a nepoznané zážitky, nejen vědomostní, ale i citové.
Od června roku 2014 je certifikovaný jako Apple Professional Development Trainer pro partnery Solution Expert in Education. Rád se o své nápady dělí na Učitelském summitu, krajských konferencích, seminářích, ale také na Letní škole s iPady.

Veronika Černotová

Veronika ČernotováVerča aktuálně dokončuje magisterské studium Učitelství pro I. stupeň ZŠ na UP v Olomouci. Aktivně se zajímá o iPady a jejich implementaci do výuky. Je spoluautorkou projektu iPadvevyuce.cz. 
Čtvrtým rokem pracuje jako asistent pedagoga v základní škole speciální.

Daniela Krejbichová

Daniela KrejbichováDaniela absolvovala Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Od roku 2009 pracuje jako učitelka českého jazyka v International School of Prague. V roce 2011 se na Učitelském summitu poprvé setkala s využitím iPadů ve výuce. Navštívené workshopy ji velmi inspirovaly a od té doby iPady nadšeně využívá při výuce českého jazyka jako mateřského i cizího jazyka na 1. stupni ZŠ.

S iPady ráda pracuje proto, že do výuky přinášejí větší rozmanitost, umožňují diferenciaci, zvyšují motivaci dětí, podporují jejich samostatnost a zodpovědnost, poskytují okamžitou zpětnou vazbu a hlavně se s nimi dá snadno kreativně vytvářet a vytvořené lehce sdílet.